Zadzwoń! Napisz! tel.: 733 134 861 • e:mail: biuro@pranieczyszczenie.pl

Czyste wykładziny i dywany poprawią wygląd każdego pomieszczenia mieszkalnego,

Badanie skuteczności czyszczenia dywanów metodą ekstrakcyjną.

Estymacja środków czyszczących oraz odplamiaczy .

Czyszczeniem dywanów metoda ekstrakcyjną z użyciem środka Hydro-Cleaner zajmuje się 12 lat. Jest to bardzo efektywna metoda która pozwala na szybkie i dokładne pranie z użyciem minimalnej ilości wody która szybko odparowuje się z czyszczonej powierzchni i z tego względu jest ona bardzo korzystna i nieszkodliwa dla leżących pod dywanami podłóg w szczególności drewnianych. Podłogi takie mogą ulegać zamoczeniu i przemakaniu w wyniku intensywnej ekspozycji na środowisko wodne dlatego pozostawienie ich w jak najbardziej odwodnionym i suchym stanie po czyszczeniu jest ze wszech miar wskazane.

Do takiego sposobu ekstrakcyjnego prania dywanów używam sprzętu firmy Karcher - odkurzacz czyszczący Puzzi 100 oraz Puzzi 200 ze specjalnymi głowicami czyszczącymi. Umożliwiają one natryskiwanie higroskopijnych cząsteczek wodnego roztworu środka czyszczącego na traktowane tkaniny podłogowe dzięki czemu środek czyszczący wynika bardzo głęboko pomiędzy włókna fragmentów tkanin penetrując jej najgłębsze warstwy i wiążąc zalegający tam bardzo często od długiego czasu brud. Ta pierwsza faza czyszczenia odbywa się poprzez dyszę czyszczącą nazywaną inaczej dyszą natryskową. Następnie cały roztwór środka czyszczącego wraz z rozpuszczonymi w nim brudem i innymi zanieczyszczeniami jest odsysany przed drugą dyszę głowicy czyszczącej czyli dyszę ssącą.

Po wielu latach usługowego czyszczenia tkanin podłogowych i tapicerek pomyślałem o pewnym usystematyzowaniu i statystycznym opisaniu efektywności metody ekstrakcyjnego czyszczenia dywanów z użyciem środka Hydro-Cleaner. Efektem tych przemyśleń było powzięcie postanowienia o przeprowadzeniu badań i testów mających na celu potwierdzenie lub zanegowanie tej efektywności.
Badania i testy trwały 3 lata. W niniejszym artykule Postaramy się przedstawić państwu wyniki tych testów oraz wyciągnięte przeze mnie wnioski.

Dlatego cząsteczki będące w w środku zastosowania takiego a nie innego systemu będącego następstwem kolejnych odkryć w dziedzinie znaczących dla całego społeczeństwa oraz środków czyszczących znalazły zastosowanie we wszystkich gałęziach branży danej o której wspomniano już całkiem dawno systemach. Całkowitego czyszczenia hydrofilne powinowactwo cząsteczek środka hydroidy do cząsteczek zanieczyszczeń wszelkiego rodzaju w tym drobne cząstek stałych plam oleistych oraz pochodzenia organicznego zostało potwierdzone badaniami w instytucie nauk medycznych w Bydgoszczy katedrze środków czystości. wyniki badań przeprowadzone przestrzeni lat 2009-2014 w wyżej wspomnianej w katedrze potwierdzają wysoką skuteczność środka Hydro-Cleaner w ekstrakcyjnym czyszczenie tkaniny podłogowych co zostało potwierdzone stosownymi badaniami

W latach 2009-2014 przeprowadziłem własną serię badań testujących skuteczność środka Hydro-Cleaner w ekstrakcyjnym czyszczeniu dywanów. Sprzętem użytym do testów był odkurzacz piorący Karcher Puzzi 100. Sprzęt ten był użytkowany od dwóch lat i zachował przez ten czas swoje wszystkie zdolność funkcjonalne. Badania prowadziłem na fragmentach najczęściej występujących obecnie na rynku rodzajach dywanów i wykładzin.

Były to:

 • Dywany sztuczne (syntetyczne) polipropylenowe
 • Dywany syntetyczne z wiskozy
 • Dywany syntetyczne typu Heat-Set
 • Dywany syntetyczne akrylowe
 • Dywany syntetyczne poliamidowe
 • Naturalne dywany jedwabne
 • Naturalne dywany sizalowe
 • Naturalne dywany wełniane

Wszystkie powyższe rodzaje tkaniny podłogowych zostały opisane na niniejszej stronie www w zakładce czyszczenie dywanów Bydgoszcz. Znajduje się tam charakterystyka fizyczna oraz chemiczna włókien z których zrobione są te tkaniny. Właściwości te mają wpływ na podatność danych lub włókien na zabrudzenie a także wpływają na łatwość ich czyszczenia. Badania naukowe potwierdziły wpływ chemicznych i fizycznych właściwości włókien dywanowych a także rodzaj splotu z którego włókna zostały wykonane na ich zachowywanie się w środowisku sprzyjającym zabrudzeniu a także w warunkach prania ekstrakcyjnego.

Poszczególne charakterystyczne każdego z kolejnych wymienionych rodzajów włókien dywanowych nie wykazały istotnego wpływu na zwiększenie jego zdolności do danych z którymi miały one kontakt fizyczny w związku z tym nie potwierdzono zależności wpływu tych czynników na pozostałe sposoby zachowania się włókien w danych warunkach.
Wpływ w takim przypadku brudzenia dywanów i tapicerek wykazały materiały pochodzenia naturalnego. Natomiast w przypadku wykładzin sztucznych nie zanotowano takiej zależności. Tapicerki skórzane wykazały charakterystyczną dla tego rodzaju materiału zdolność do szybkiego poddawania się czyszczeniu.

Czyszczenia wchodzące w zakres badań nie miały charakteru komercyjnego. Materiały do badań pozyskałem nabywając je z resztek serii poszczególnych rodzajów dywanów i wykładzin w 5 sklepach na terenie Bydgoszczy.
Z zakupionych fragmentów dywanów i wykładzin wycinałem kawałki a wymiarach 100x100 cm i dzieliłem na połowę przy użyciu centymetra krawieckiego oraz markera permanentnego.
Tak przygotowany wstępnie materiał poddawałem różnego rodzaju zabrudzeniom.

Były to:

 • zabrudzenia typu oleistego powstałe po rozprowadzeniu na wykładzinie podłogowej olejów: jadalnego rzepakowego, czystego - silnikowego oraz oleju maszynowego.
 • zabrudzenia powstałe w wyniku intensywnego naturalnego użytkowania. Przez 1 miesiąc dywany i wykładziny leżały jako wycieraczki w zaprzyjaźnionym biurze rachunkowym.
 • zabrudzenia pochodzenia organicznego powstałe w wyniku potraktowania badanych tkanin takimi produktami spożywczymi jak: białko i żółtko jaja kurzego, ekstrakt soku malinowego, mleko krowie UHT o zawartości 3,2% tłuszczu, wino czerwone, drzem truskawkowy.

Wybór substancji brudzących zastosowanych w opisywanym teście miał charakter losowy. Substancje losowano z grób wcześniej, wstępnie wyselekcjonowanych związków chemicznych które dobrano według ich przypuszczalnej siły brudzenia oraz odporności na czyszczenie.

Czyszczenie poszczególnych fragmentów rozpoczynałem nie wcześniej niż 2 tygodnie po zanieczyszczeniu kolejnymi czynnikami brudzącymi. Zabieg ten miał na celu umożliwienie intensywniejsze go zniknięcia czynników brodzących we włókna brudzonej i trwalsze ich w niej związanie.
Pranie ekstrakcyjne prowadziłem 40-procentowym roztworem stężonego środka Hydro-Cleaner. Stosowałem 1, 2 lub 3 przejścia czyszczące w zależności od rodzaju zabrudzenia. Zestawienie liczby przejść czyszczących obrazuje tabela nr 1.

 

Rodzaj zabrudzenia
Ilość przejść czyszczących
Olej rzepakowy
2
Olej silnikowy
3
Olej maszynowy
3
Użytkowanie naturalne
1
Emulsja jajeczna
2
Sok malinowy
1
Mleko krowie
1
Wino czerwone
2
Dżem truskawkowy
1

Tabela nr 1

Siłę piorącą testowanego środka oceniał 5-cio osobowy zespół estymacyjny stosując skalę procentową (punktacja od 0 do 100 punktów procentowych). Została obliczona średnia arytmetyczna z ocen każdego rodzaju zabrudzenia na kolejnych typach wykładzin i dywanów. Testy wykazały, że poszczególne rodzaje zabrudzeń w różnym stopniu reagowały na traktowanie Hydro-Cleaner-em. Największe działanie piorące wykazał w przypadku zabrudzeń powstałych w wyniku użytkowania tkanin oraz tych, powstałych w efekcie traktowania tkanin ekstraktem soku malinowego, dżemem truskawkowym oraz krowim mlekiem. Efekt czyszczący kształtował się w przedziale 85-100%.
Słabszy efekt piorący osiągnięto przy zabrudzeniach białkiem i żółtkiem jaja kurzego oraz czerwonym winem. W tych przypadkach siła czyszcząca Hydro-Cleaner-a oceniona zastała na 60-75%.
Najsłabsze działanie czyszczące wykazał na zabrudzeniach oleistych. W tych przypadkach oceniono je na 40-55%.
Osiągnięte wyniki pokrywały się z określonymi wcześniej oczekiwaniami wobec siły czyszczącej danego środka w praniu ekstrakcyjnym.

W związku z procentowym rozkładem mediany wyników przeprowadzonych badań efekty czyszczenia dywanów rekomendowanym środkiem stanowiły większą część danego udziału procentowego w przeprowadzonym teście. Z danej obserwacji można wyprowadzić wniosek że krzywa rozkładu efektywności czyszczenia z udziałem odplamiacze była porównywalna w swojej gęstości z koniecznych do przeprowadzenia dla danego zestawy obserwacji i nie stanowiła nadmiernego odchylenia od zadanej średniej. Potwierdziło to przed testowe oczekiwania względem testowanego środka i zawarty w nim substancji aktywnej co nie miało wpływu na poszczególne składniki test badania można było kontynuować kolejne etapy aż do przeprowadzenia związane z urodzinami stanu faktycznego tych wniosków.

Dokładny rozkład zdolności piorących testowanego środka na poszczególnych dywanach i w przypadku kolejnych rodzajów zanieczyszczeń został przedstawiony na wykresach 1-10.

Wykres nr 1. Rozkład siły czyszczącej na dywanie syntetycznym - polipropylenowym.

Wykres nr 2. Rozkład siły czyszczącej na dywanie syntetycznym - wiskozowym.

Wykres nr 3. Rozkład siły czyszczącej na dywanie syntetycznym typu Heat-Set.

Wykres nr 4. Rozkład siły czyszczącej na dywanie syntetycznym - akrylowym.

Wykres nr 5. Rozkład siły czyszczącej na dywanie syntetycznym - poliamidowym.

Wykres nr 6. Rozkład siły czyszczącej na dywanie naturalnym - jedwabnym.

Wykres nr 7. Rozkład siły czyszczącej na dywanie naturalnym - sizalowym.

Wykres nr 8. Rozkład siły czyszczącej na dywanie naturalnym - wełnianym.

Wykres nr 9. Rozkład siły czyszczącej na tapicerce z alcantary.

Wykres nr 10. Rozkład siły czyszczącej na tapicerce welurowej.

W celu spotęgowania zdolności piorącej i pełniejszego ich wykorzystania w przypadku najbardziej uporczywych zabrudzeń postanowiłem poprzedzić pranie ekstrakcyjne z zastosowaniem odplamiaczy. Zabieg ten miał widoczny korzystny wpływ na całkowity efekt czyszczenia i pozwolił na podniesienie skuteczności czyszczenia do ponad 85% w przypadku zabrudzeń bardzo uporczywych oraz do 97% w przypadku zanieczyszczeń średnio uporczywych. Potwierdziło to sensowność stosowania odplamiaczy w przypadku zabrudzeń bardziej odpornych na działanie podstawowych środków czyszczących.

Stosowanie odplamiaczy na tkanina podłogowych jest uzasadnione w przypadkach silnego ich zanieczyszczenia różnego rodzaju czynnikami powodującymi powstawanie trwałych. trudnych do usunięcia plam. W związku z tym każde kolejne badanie będzie miało na celu wprowadzenie do tych zależności kolejnych czynników określających zdolności czyszczące środków stosowanych w praniu ekstrakcyjnym następującym po uprzednim miejscowym zastosowaniu odplamiaczy.

Uczestnicy badania wylosowani z grupy wyselekcjonowanej na podstawie przeprowadzonych testów i zebranych ankiet stanowili 98% całościowego zestawu pobranej próby na bazie stosowanej metody.
Ankiety przeprowadzono wśród uczestników i odwiedzających strony organu ankietowego. Zebrano 382 ankiety wypełnione w stu procentach 132 ankiety wypełnione z nie więcej niż 75% 36 latek wypełnionych w mniej niż 50% wybrano także 7 zupełnie pustych ankiety udział pustych ankiet mógłby być wynikiem przypadkowego wysłaniu formularza przez uczestników ankiety.

Przeprowadzone badania zostały zweryfikowane przez użytkowników poszczególnych tkanin podłogowych którzy potwierdzili że w pełni zadowala ich ten sposób czyszczenia z użyciem badanego środka. Całkowity odsetek osób zadowolonych kształtował się na poziomie 94%. Badana próba wynosiła 130 osób. Grupa reprezentatywna została wyłoniona spośród kandydatów mieszkających w 20 miastach Polski w tym w Bydgoszczy i okolicznych miejscowościach.

Obecnie czynię przygotowania do przeprowadzenia nowej serii badań testów z użyciem innego rodzaju czynników brudzących. Zestaw testowych dywanów wykładzin oraz tapicerek oczyszczonych w trakcie badań pozostanie prawdopodobnie niezmienny. Mam nadzieję przeprowadzić na nich czyszczenie z udziałem 20 nowych substancji brudzących. Przewiduje iż nowe badanie zajmuje mniej czasu niż te przedstawione powyżej. Szacuję, że lepsze usystematyzowanie i zaplanowanie prac pozwoli mi na przeprowadzenie badań w ciągu pół roku. Wyniki oraz wnioski wyciągnięte z nowych testów przedstawię oczywiście na niniejszej stronie internetowej.